Формуляр за връщане, замяна и рекламации

1. Отказ

Вие имате право да се откажете от закупената стока в срок от 14 (четиринадесет) дни, без да посочвате причина. Крайният срок за анулация е четиринадесет дни от датата, на която Вие или трето лице, назначено от Вас, (различно от превозвача) е получило стоката. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите посредством ясна декларация (например писмо, изпратено по пощата, по факс или имейл) за Вашето решение да се откажете от договора Ви за покупка.

Контакти на фирмата:

Бултекс 99 ЕООД

ул. Карловско шосе №8

4000 Пловдив

Телефон: 00 359 32 909799

Факс: 00 359 32 909709

Имейл: sales@stenso.net

За да отговорите на крайния срок за отмяна, е достатъчно да ни изпратите съобщение, че се упражнява правото за анулиране, преди края на периода за анулиране. Можете да използвате приложения формуляр за анулиране, въпреки че това не е задължително.

Изключения от правата за анулиране: Правото на отказ не се прилага за договори за доставка на стоки, които не са предварително изработени и за производството, на които индивидуалните изисквания или спецификация от страна на потребителя е от решаващо значение, или които явно са съобразени и изработени с личните изисквания на потребителя (например емблема, бродерия, фирмени отличителни знаци, ситопечат и т.н.), както и за договори за доставка на запечатани стоки, които не са пригодни за връщане от съображения за здравето или хигиената, ако тяхната опаковка за съхранение е била отстранена или наранена при получаване (филтри за дихателна защита, и т.н.).

Последици от отказа: Ако се откажете валидно от договора, ние ще Ви възстановим без неоправдано забавяне плащанията, които сме получили от Вас и не по-късно от четиринадесет дни от датата, на която получим уведомление за анулиране на настоящия договор, като използваме същото платежно средство, което сте използвали Вие. Ние можем да възстановим сумата, след като стоките по договора са върнати при нас. Стоката трябва да върнете на адрес Бултекс 99 ЕООД, ул. Карловско шосе №8, 4000 Пловдив, Телефон: 0035932909799 по куриер или лично без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от четиринадесет дни от датата, на която сте ни уведомили за анулирането на този договор. Крайният срок за плащане ще бъде изпълним, ако изпращането на стоките е преди края на четиринадесет дневния срок. Върнатата от Вас стока трябва да отговаря на търговския вид, в който сте я получили, да не е видимо носена, да няма петна или да не е скъсана. Продуктите трябва да бъдат с оригинални и непокътнати етикети, в оригиналната опаковка, която съдържа кода на продукта. Препоръчително е пратката да съдържа и копие от фактурата, за по-бързо и точно удовлетворяване на желанието за анулиране на Вашия договор.

2. Замяна

2.1 При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 14 дни от получаването й. За целта е необходимо Клиентът да се свърже с оператор на STENSO, на телефон 032 909799.

2.2 Ако клиентът е получил заявения от него артикул, но иска да го замени, трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка като заплати куриерската услуга в двете посоки (за връщането на артикула и за доставката на нов).

 3. Рекламация

В случай на фабричен дефект, който е установен веднага след получаването на продукта в присъствието на куриера, моля веднага се обадете на тел. 0889860889 или 032909799.

При транспортен дефект се възползвайте от правото си на рекламация описан по – долу. Ако констатирате фабричен дефект или неизправност, която не е по причина на неправилна употреба, моля направете рекламация на нашият e-mail: sales@stenso.net. Всеки случай ще бъде разгледан индивидуално. Обратна информация ще получите на посочения от Вас електронен адрес или телефон.

На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. При явно несъответствие на получената стока със заявената незабавно се свържете с нас на посочените телефони 032 909 799, GSM: 0889 860 889. Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта, който е получил клиента. При установяване на такава грешка, клиентът връща продукта за сметка на „Бултекс 99“ ЕООД и му се изпраща верния за сметка на „Бултекс 99“ ЕООД. На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за несъответствие или дефект.

Ако при получаване на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В този случай незабавно се обадете на посочените телефони 032 909 799, GSM: 0889 860 889. Рекламация се удостоверява със запис в товарителницата от получателя, в момента на получаване на пратката.

При предявяване на рекламация в срок до 14 /тридесет/ дни от покупката при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга или за отбив от цената на закупения продукт. Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.

 ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ:

За да е валидна гаранцията трябва да имате прикрепена касова бележка към гаранционната карта на продукта. При възникване на проблем или повреда, описани в гаранционните условия, вие трябва да се свържете с нас по e-mail sales@stenso.net или по телефон 032 909 799, GSM: 0889 860 889.

 След приемане на рекламацията като основателна, „Бултекс 99“ ЕООД уведомява клиента по телефон или e-mail и предприема следните действия по обслужване на рекламацията:

Изпраща на клиента нов продукт от същия вид за собствена сметка в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт, предлага вариант за избор на друг продукт на същата стойност, в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт, „Бултекс 99“ ЕООД възстановява стойността на клиента в законоустановения срок.

При отхвърляне на предявената рекламация „Бултекс 99“ ЕООД уведомява клиента за становището си на посочения от същия телефон или e-mail адрес. При заявяване за обратно получаване на рекламирания продукт, същия се изпраща на клиента по удобен за него начин, като разходите по получаването са за негова сметка.

Ако в 30 (тридесет) дневен срок след уведомяване за становището, клиента не потърси стоката си, „Бултекс 99“ ЕООД запазва правото да се разпорежда със стоката както намери за добре и не дължи никакви суми, както по стойността на продуктите, така и по направените разходи за нея на първоначалния и притежател.

При нарушаване на правата му, Клиентът може да сигнализира Комисията за защита на потребителите по електронен път или лично на регионалните й центрове.