stenso - round.png Стандарти за Работно облекло

 • EN 13688:2013 - Защитно облекло. Общи изисквания.
 • EN 342:2018 - Защитно облекло. Комплекти и облекла за защита от студ.
 • EN 343:2019 - Защитно облекло. Защита срещу дъжд.
 • EN ISO 20471:2013 - Защитно облекло с висока видимост.
 • EN ISO 11611:2015 - Защитно облекло за употреба при заваряване и сродни процеси.
 • EN ISO 11612:2016 - Защитно облекло. Облекло за защита срещу топлина и пламък. 
 • EN 13034:2005+A1:2009 - Защитно облекло срещу течни химични продукти.
 • ЕN 1149-5:2019 - Защитно облекло. Електростатични свойства.
 • EN ISO 11393-2:2019 - Защитно облекло за ползватели на ръчни верижни триони.

stenso - round.png Стандарти за Работни обувки

 • EN ISO 20344:2022 - Лични предпазни средства. Методи за изпитване на обувки.
 • EN ISO 20345:2011 - Лични предпазни средства. Обезопасяващи обувки. (*отнася се за обувки със защитни елементи)
 • EN ISO 20347:2012 - Лични предпазни средства. Работни обувки. (*отнася се за обувки без защитни елементи)

Какви са основните характеристики на различните категории обувки и ботуши

 • 01 - Обувки без защитни елементи.
 • 02 - Обувки без защитни елементи, но с хидрофобирана сая.
 • 03 - Обувки с противопрободна вложка и хидрофобирана сая.
 • S1 - Обувки със защитно бомбе.
 • S1P - Обувки със защитно бомбе и противопрободна вложка.
 • S2 - Обувки със защитно бомбе и хидрофобирана сая.
 • S3 - Обувки със защитно бомбе, защитна противопрободна вложка и хидрофобирана сая.
 • S4 - Обувки/ботуши изцяло изработени от гума, PVC или друг материал, с изключение на тези от кожа, които имат защитно бомбе.
 • S5 - Обувки/ботуши изцяло изработени от гума, PVC или друг материал, с изключение на тези от кожа, които имат защитно бомбе и защитна противопрободна вложка. 
 • A - Антистатични обувки.
 • Е - Поглъщане на енергията в областта на петата.
 • FO - Устойчивост на ходилото на течни горива и масла.
 • P - Устойчивост на пробождане.
 • HRO - Устойчивост на ходилото при контакт с горещи повърхности.
 • CI - Студозащитни обувки.
 • HI - Топлоизолация на ходилото.
 • WR - Водоустойчиви обувки.
 • WRU - Устойчива на вода сая.
 • SRC - Устойчивост на подхлъзване (SRA+SRB).

stenso - round.png Стандарти за Работни ръкавици

 • EN ISO 21420:2020 - Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване.
 • EN 388:2016+A1:2019 - Ръкавици за защита от механични рискове.
 • EN ISO 374-1:2016/A1:2019 - Защитни ръкавици срещу опасни химични продукти и микроорганизми. Част 1: Терминология и изисквания за експлоатационните показатели при химични опасности
 • EN ISO 374-2:2020 - Защитни ръкавици срещу химични продукти и микроорганизми. Част 2: Определяне устойчивостта на проникване.
 • EN ISO 374-5:2017 - Защитни ръкавици срещу опасни химични продукти и микроорганизми. Част 5: Терминология и изисквания за характеристиките при опасности от микроорганизми.
 • EN 511:2006 - Защитни ръкавици срещу студ.
 • EN 407:2020 - Защитни ръкавици и други средства за защита на ръцете от термични рискове (топлина и/или огън).

stenso - round.png Стандарти за защитни каски

 • EN 397:2012+A1:2013 - Защитни каски за индустрията. 
 • EN 50365:2003 - Каски, изолиращи електричеството, за използване при работа в инсталации ниско напрежение.
 • EN 12492:2012 - Екипировка за алпинизъм. Каски за алпинисти.

stenso - round.png Стандарти за антифони

 • EN 352-1:2020 - Антифони. Основни изисквания. Част 1: Антифони, покриващи ушите.
 • EN 352-2:2020 - Антифони. Основни изисквания. Част 2: Антифони, поставяни в ушите.
 • EN 352-3:2020 - Антифони. Основни изисквания. Част 3: Антифони, покриващи ушите, монтирани върху защитни каски за глава и/или лице.
 • EN 352-5:2020 - Антифони. Изисквания за безопасност. Част 5: Антифони, покриващи ушите, с активно намаляване на шума.
 • EN 352-6:2020 - Антифони. Изисквания за безопасност. Част 6: Антифони, покриващи ушите, с обезопасен аудиовход.

stenso - round.png Стандарти за защита на очите и лицето (очила и щитове)

 • EN 166:2003 - Индивидуална защита на очите. Изисквания.
 • EN 170:2003 - Индивидуална защита на очите. Ултравиолетови филтри. 
 • EN 172:2001 - Индивидуална защита на очите. Филтри за защита на очите от слънчево заслепяване за използване в промишлени условия
 • EN 169:2003 - Индивидуална защита на очите. Филтри за заваряване и свързаната с него техника. Изисквания за пропускливост и препоръки за употреба.
 • EN 175:2001 - Лични предпазни средства. Средства за защита на очите и лицето при заваряване и други сродни процеси.
 • EN 379:2003+A1:2009 - Индивидуална защита на очите. Автоматични филтри за защита при заваряване.
 • EN 1731:2007 - Индивидуална защита на очите. Средства от мрежест тип за защита на очите и лицето.

stenso - round.png Стандарти за ЛПС за дихателна защита

 • EN 149:2001+A1:2009 - Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски за защита от частици. Изисквания, изпитвания, маркировка.
 • EN 140:2003 - Средства за защита на дихателните органи. Полумаски и четвърт маски. Изисквания, изпитвания, маркировка.
 • EN 136:2002 - Средства за защита на дихателните органи. Цели маски. Изисквания, изпитвания, маркировка.
 • EN 143:2021 - Средства за защита на дихателните органи. Филтри за частици. Изисквания, изпитванe, маркировка.
 • EN 14387:2021 - Средства за защита на дихателните органи. Газозащитни и комбинирани филтри. Изисквания, изпитванe, маркировка.
 • EN 14683:2019+AC:2019 - Медицински маски за лице. Изисквания и методи за изпитване.
 • EN 402:2004 - Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни апарати с командване от белите дробове за евакуация, с отворена система със сгъстен въздух, с цяла маска или наустник. Изисквания, изпитвания, маркировка.
 • EN 403:2006 - Средства за защита на дихателните органи за самоспасяване. Филтриращи средства с качулка за самоспасяване при пожар. Изисквания, изпитвания, маркировка.
 • EN 137:2007 - Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на дихателните органи, автономни с отворена система със сгъстен въздух, с цели маски. Изисквания, изпитвания, маркировка.
 • EN 14593-1:2018  - Средства за защита на дихателните органи. Дихателни апарати с подаване на сгъстен въздух от линия, с клапан, командван от белите дробове. Част 1: Апарат с цяла маска. Изисквания, изпитване и маркировка.

stenso - round.png Стандарти за ЛПС за височинна защита

 • EN 353-2:2003 - Лични предпазни средства срещу падане от височина. Част 2: Спирачни устройства срещу падане с водач по гъвкава осигурителна линия.
 • EN 354:2010 - Лични предпазни средства срещу падане от височина. Предпазни въжета.
 • EN 355:2003 - Лични предпазни средства срещу падане от височина. Поглъщатели на енергия.
 • EN 358:2019 - Лични предпазни средства за поддържане при работа и предотвратяване на падане от височина. Колани и предпазни въжета за поддържане и ограничаване при работа.
 • EN 360:2003 - Лични предпазни средства срещу падане от височина. Спирачни устройства срещу падане от прибиращ се тип.
 • EN 361:2003 - Лични предпазни средства срещу падане от височина. Предпазни колани за цялото тяло.
 • EN 362:2005 - Лични предпазни средства срещу падане от височина. Съединители.
 • EN 813:2008 - Лични предпазни средства срещу падане. Предпазни колани за седнало положение.

*Актуализация 20.04.2022 г.